Productie

Toelichting

De opwek van elektriciteit wordt dagelijks gecontroleerd op onverhoopt stilvallen van de installatie. Ter controle wordt vervolgens elke maand de maandproductie vergeleken met de verwachte opbrengst op basis van de gemiddelde zoninstraling. 

Productie

Hieronder een tabel met het maandelijks overzicht van de productie van het zonnepark Eekstraat 14T en zonnedak De Benten 6 te Oldemarkt t/m februari 2024. Daaronder staan in twee grafieken de gemeten waarden weergegeven.

Opmerkingen:
Door de lage zonintensiteit in februari is de opbrengst in 2024 slechts 83% van de verwachte gemiddelde opbrengst. Dit zal later in 2024 weer gecompenseerd in periodes met meer zonne-uren.
De waarden zijn direct afgelezen bij de omvormers. De waarden kunnen daarom iets afwijken van de door de geijkte meter vastgestelde waarden, die door Energie van Ons worden gehanteerd.
Het zonnepark aan de Eekstraat heeft vanaf de start zonder storingen geproduceerd.
Het zonnedak De Benten 6 gaat naar verwachting in april 2024 in bedrijf.

Productie ECO 2024 Zonnepark Eekstraat 14T Zonnedak De Benten 6
Januari 2.390 0
Februari 2.782 0
Maart    
April    
Mei    
Juni    
Juli    
Augustus    
September    
Oktober    
November    
December    
Totaal 2024 5.172 0
t/m 2023 468.160 0
Totaal t/m februari 2024 473.332