Zonnepark De Boterberg

Algemeen

Het zonnepark aan de Eekstraat 14T te Oldemarkt produceert sinds eind februari elektriciteit. Er staan op circa 1,5 ha. grond 3200 zonnepanelen van de gemeente Steenwijkerland en 360 panelen van onze Energie Coöperatie Oldemarkt. De 360 panelen leveren elektriciteit voor 41 leden. Zij hebben door de aankoop van totaal 1170 certificaten de kosten voor het project bij elkaar gebracht.

De leden leveren hiermee een flinke bijdrage aan de verduurzaming van ons dorp.

Postcoderoosregeling

Er wordt gebruik gemaakt van een subsidieregeling ‘Verlaagd Tarief’, de zogenaamde Postcoderoosregeling. De investering wordt daarmee naar verwachting in 8 jaar terugverdiend en het rendement bedraagt over een looptijd van 15 jaar ten minste 6,5%.
Voor meer informatie wordt verwezen naar ‘Zo werkt het’

Bouw van de installatie

In 2017 worden de eerste initiatieven voor de bouw van een zonne-installatie door een groepje inwoners van Oldemarkt gestart. In februari 2018 wordt de Energie Coöperatie Oldemarkt U.A. opgericht.
Voor een uitgebreid verslag wordt verwezen naar GESCHIEDENIS

Na een bouwvoorbereiding van ruim één jaar is de bouw van de installatie medio oktober 2019 begonnen met het plaatsen van het hek rond het terrein en in de grond trillen (rammen) van de funderingspalen. Een maand later zijn de meeste panelen geplaatst en is het trafostation geplaatst. Door veel regen en het verplaatsen van materialen met rupsvoertuigen is het terrein niet meer toegankelijk. Ondanks de wateroverlast wordt de bekabeling van de panelen naar de omvormers aangelegd. Buiten het terrein legt Enexis de verbinding van de trafo met het hoogspanningsnet. Eind december moeten de werkzaamheden geheel worden stilgelegd en kunnen pas in februari weer worden opgepakt en afgerond. In de tweede helft van februari 2020 gaat de installatie in bedrijf en begin maart is het mogelijk de meters af te lezen.
Een uitgebreid fotoverslag is te vinden op BOUW INSTALLATIE

Drainage en uitvlakken terrein
Omdat in de winter te veel water op het terrein blijft staan, is besloten een drainage aan te leggen. Aansluitend is het gehele terrein uitgevlakt en ingezaaid met een bloemrijk graslandmengsel.
Voor meer info zie TERREININRICHTING

Bio-diverse terreininrichting

Het terrein van het zonnepark met een oppervlak van ongeveer 1,5 ha. wordt door ECO natuurvriendelijk, duurzaam en in de omgeving passend ingericht en beheerd. Zodoende wordt de plaatselijke biodiversiteit zo veel mogelijk vergroot.
Voor meer informatie zie TERREININRICHTING