ECO Energie Coöperatie Oldemarkt
Door – en voor inwoners van Oldemarkt en omgeving
Zonnepark De Boterberg © Bas Media bv

De Energie Coöperatie Oldemarkt, kortweg ECO, wil het gebruik van fossiele energiebronnen terugdringen en de zelfvoorziening op het gebied van duurzame energie in onze regio vergroten.

Het eerste project dateert van 2020 en is de bouw en in eigen beheer exploiteren van een zonne-energie installatie. De installatie staat op zonnepark De Boterberg en produceert ruim 110.000 kWh per jaar.

Het zonnepark heeft twee eigenaren: naast ECO produceert ook de gemeente Steenwijkerland hier energie. De door de gemeente geproduceerde energie is voldoende is om alle gemeentelijke rioolgemalen van elektriciteit te voorzien.

Het tweede project dat in 2023 is gestart betreft de realisatie van een zonnedak op het gebouw Benten 6 te Oldemarkt van de firma Kok.

Nieuwe initiatieven

ECO beperkt zich niet tot uitsluitend het beheer van het eerder gerealiseerde zonnepark aan de Eekstraat. Er is inmiddels opdracht voor de bouw van een zonnedak aan de Benten 6 in Oldemarkt. Andere initiatieven die nu lopen zijn: het initiëren van een project met elektrische leenauto’s, het plaatsen van openbare laadpalen voor elektrische auto’s, lokale opslag van de door het zonnepark geproduceerde elektriciteit. De mogelijkheid van de opwekking van windenergie op daartoe geschikte locaties, samen met andere coöperaties en de gemeente Steenwijkerland, is onderwerp van onderzoek.

Lid worden van ECO

Iedereen, die woont in Oldemarkt of in één van de aangrenzende dorpen (Blesdijke, Paasloo, IJsselham, Ossenzijl, Nijetrijne of Oldetrijne), kan lid worden van ECO. 

Bij voldoende nieuwe aanmeldingen van mensen die willen investeren in zonne-energie, nemen we in overweging opnieuw een project voor een nieuwe zonne-installatie te starten. De mogelijkheid van overname van deelname certificaten van de bestaande installatie is soms mogelijk.

Voor meer informatie zie hoofdstuk 2 op de pagina <Projecten>