Nieuws

 Persbericht tweede tranche van 200/250 zonnepanelen

Na de succesvolle realisatie in 2020 van het zonnepark (1,5 hectare) op het industrieterrein De Boterberg te Oldemarkt heeft het bestuur van de Energie Coöperatie Oldemarkt het plan opgevat om een tweede zonnepanelenproject te realiseren in Oldemarkt.

In samenwerking met de Kok Groep worden op het dak van het bedrijfspand aan de Benten 6 te Oldemarkt ruim 200 zonnepanelen geplaatst. Het is voor particulieren en bedrijven, woonachtig of gevestigd in het postcodegebied 8375 of een daaraan grenzende postcode, mogelijk om te participeren in dit project. Certificaten kunnen worden aangekocht voor EUR 1.000 per stuk. Er zijn 75 certificaten beschikbaar.

Op basis van de verkregen SCE subsidie is een minimum opbrengst van 14 eurocent per opgeleverde KiloWattuur (KWh) gegarandeerd voor de investeerders in de certificaten voor de komende 15 jaar. Dit levert voor de investeerder een gegarandeerd minimaal rendement van 1,3% per jaar op.

Bij verder stijgende prijzen van de geleverde stroom kan het rendement stijgen tot 5,3% bij een stroomprijs van 22 Eurocent per KWh.

Daarmee kan niet alleen een aantrekkelijk rendement worden gerealiseerd, maar wat nog belangrijker is, de investeerders helpen mee aan het verder vergroenen van Oldemarkt en omgeving en leveren daarmee een bijdrage aan het verduurzamen van de omgeving en het minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

Verdere informatie is te verkrijgen bij Hans Schiphorst en Hendrik Jan Gorter, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Energie Coöperatie Oldemarkt. Email: voorzitter@ecoldemarkt.nl of secretaris@ecoldemarkt.nl

 Verkenning mogelijkheid kleine windmolen op De Boterberg afgerond

Vanaf het derde kwartaal 2021 heeft het ECO bestuur de mogelijkheden onderzocht van het plaatsen van een kleine windmolen op het zonnepark de Boterberg. Er is gekeken naar draagvlak, planologische haalbaarheid en naar financiële haalbaarheid.

  1. Het ECO bestuur hecht veel belang aan draagvlak. Daarom is met de direct omwonenden gesproken. Die eerste verkenning leverde een voorzichtig positieve reactie op. De volgende stappen zouden bestaan uit contact met de bewoners van de Krukmansveldweg. Als ook daar een voorzichtig positieve reactie zou zijn, zou de volgende stap bestaan uit een excursie naar een locatie waar al een kleine windmolen draait. Zelf uit de eerste hand ervaren is tenslotte belangrijk.
  2. Planologisch is een kleine windmolen met een maximale hoogte van 28 meter op het zonnepark mogelijk zonder verdere procedures, omdat de gemeente in februari 2022 een “beleidskader plaatsing van kleine windmolens” heeft vastgesteld.
  3. De combinatie van wind- en zonne-energie is interessant: in periodes met weinig zon wekt een windmolen energie op (en omgekeerd). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van wat wel “”cable-pooling” wordt genoemd. De technische infrastructuur is al op het zonnepark aanwezig is (kabels, omvormers, transformator etc.) en hoeft dus niet opnieuw te worden aangeschaft. Er is -samen met met een deskundige op het vlak van windenergie- gekeken naar de haalbaarheid van plaatsing van een windmolen in financiële zin. De rekensom levert op dat voor ieder kilowatt uur elektriciteit die met een kleine windmolen wordt opgewekt, uiteindelijk ongeveer tweemaal zoveel geïnvesteerd moet worden ten opzichte van opwek met zonnepanelen.

Conclusies:

ECO sluit de verkenning van de mogelijkheden van opwekking van stroom met een windmolen af.
Verder onderzoek naar de belangstelling van bestaande of nieuwe ECO leden om hierin te investeren zal dus niet worden gestart.

 Interview over met onze voorzitter over zonnepark De Boterberg

Onze voorzitter Hans Schiphorst gaf begin september een interview aan Hier Opgewekt over de geslaagde samenwerking van ECO met de gemeente. Het artikel is te lezen op de website, zie: Zonnepark de Boterberg: geslaagde samenwerking tussen gemeente en energiecoöperatie | HIER opgewekt.

 Succesvolle natuurbeheerdag op zonnepark de Boterberg

Op zaterdag 26 juni zijn zo’n 10 leden van de Energie Coöperatie Oldemarkt als vrijwilliger aan de slaag gegaan met het wiersen (met een hooihark op een rij leggen van gemaaid gras). Na het wiersen werd het hooi tot balen geperst. Door het maaien en afvoeren van het gras zorgen we er niet alleen voor dat op het zonnepark duurzame energie wordt opgewekt, maar óók voor een toename van de biodiversiteit!

Een succesvolle ochtend met een bekertje koffie en een lunch met broodjes en soep. Voor herhaling vatbaar en dat gaat gebeuren!: eind augustus wordt het terrein voor de tweede keer dit jaar gemaaid, waarna we opnieuw met de groep vrijwilligers aan de slag gaan.

 

 Energiecoaches in Steenwijkerland

Ook energie en dus geld besparen? Steenwijkerland helpt u op weg met 70 euro aan gratis energiebesparende producten en een gratis adviesgesprek met een energiecoach. De energiecoach is een onafhankelijke vrijwilliger die u graag helpt met het besparen van energie. Dat is goed voor uw portemonnee en het milieu profiteert er ook van! Maak een afspraak met een energiecoach wanneer het u goed uitkomt. Samen wordt dan gekeken naar uw persoonlijke situatie en krijgt u slimme en betaalbare tips over hoe u energie kunt besparen in uw woning.

Ook een gratis adviesgesprek? Vul dan dit aanmeldingsformulier in: https://duurzaamsteenwijkerland.nl/energiecoaches/

 Sterke groei aantal (zonne)energie coöperaties

Jaarlijks wordt door de Klimaatstichting HIER de Lokale Energie Monitor gepubliceerd. Begin februari 2021 werd voor de zesde keer een landelijk overzicht gegeven van de ontwikkeling van energie coöperaties.

De cijfers liegen er niet om. De groei blijft doorzetten, qua aantallen, qua opgesteld vermogen en qua aantal betrokken burgers. Inmiddels vormen de initiatieven een vrijwel landelijk dekkend netwerk! 95% van de inwoners van Nederland woont in een gemeente waar een energie coöperatie actief is. In Steenwijkerland zijn er dat -inclusief de Energie Coöperatie Oldemarkt- inmiddels acht! En dat is goed nieuws omdat energiecoöperaties van essentieel belang zijn voor het draagvlak voor duurzame energie. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bij de ontwikkeling van duurzame energie initiatieven wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom van ieder nieuw project.

Meer weten over de Lokale Energie Monitor 2020? Klik dan op Lokale Energie Monitor 2020 | HIER opgewekt.

 Actie Urgenda: ZET ‘M OP 60

Zet 'm op 60De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstelling van 80ºC, maar werken efficiënter op 60ºC. Deze snelle besparing scheelt veel gas, dus CO2. En dit zonder verlies van comfort en geen risico op een koude douche. Op initiatief van Urgenda is een actie gestart om cv-ketels af te stellen op 60 ºC. 

ECO ondersteunt v deze actie “ZET ‘M OP 60″. Via de website https://zetmop60.nl wordt uitgelegd hoe je dat zelf kunt doen.

 Zonnepark De Boterberg in film Duurzaamheid Steenwijkerland
Zonnepark De Boterberg © Bas Media bv

Steenwijkerland geeft in een filmpje van ca 11 minuten een terugblik over 2020 waarin meerdere duurzame projecten in beeld komen. Eén van de onderwerpen is zonnepark De Boterberg. Onze voorzitter Hans Schiphorst geeft in de film kort weer waar ECO mee bezig is. De film is beschikbaar op https://duurzaam-steenwijkerland.nl.

Voor de film zijn ook opnames gemaakt met een drone, zie foto hiernaast.

 Het DASHBOARD is online

Op het dashboard kan direct worden afgelezen hoeveel elektrische energie is opgewekt. Het dashboard wordt elk uur aan de laatste gegevens aangepast. Zie DASHBOARD. Voor een toelichting kunt u terecht op: Dashboard zonnestroommeter