Wat doet ECO

Energie Coöperatie Oldemarkt U.A. door en voor inwoners van Oldemarkt en omgeving.

Initiatief

Iedereen weet inmiddels dat de voorraden aan fossiele energie, zoals die van olie en gas, eindig zijn en dat we te veel CO2 uitstoten. Het moet daarom anders.

Op allerlei plaatsen worden initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd om een energietransitie in gang te zetten. Op initiatief van Hans Schiphorst is medio september 2017 een enthousiaste werkgroep begonnen met het kijken naar de mogelijkheden voor het oprichten van een energiecoöperatie voor Oldemarkt en omgeving.

De werkgroep bestond naast Hans Schiphorst uit Hans de Lange, Henk Plat, Sjoerd Bakker, Pieter Landman en Marius Roel. Deze mensen hebben al zonnepanelen op hun eigen dak liggen. Zij hebben in die zin dus feitelijk geen baat bij deelname in een coöperatie, maar zetten zich op deze manier graag in voor een duurzamere samenleving.
We gaan hiermee niet direct de wereld veranderen, maar we leveren wel een bijdrage. En het is mooi om dat samen te doen. Of zoals Loesje zegt:
Waarom moeilijk doen als het samen kan’.

Deze pagina wordt binnenkort aangepast en aangevuld