Informatie Postcoderoosregeling

Subsidiemogelijkheden

Er zijn op dit moment drie subsidieregelingen voor het opwekken van duurzame energie:

  • De salderingsmethode: Deze regeling is (nog) heel gunstig bij panelen op je eigen dak. Deze regeling zal tussen 2020 en 2022 op de schop gaan en veel minder gunstige voorwaarden krijgen.
  • De SDE+ regeling: Regeling met name bedoeld voor ondernemers, zoals agrariërs die panelen op daken van stallen en schuren leggen en de opgewekte stroom zelf gebruiken en/of verkopen aan een energieleverancier.
  • De postcoderoosregeling: Deze regeling is zeer geschikt voor (groepen) particulieren, eventueel samen met bedrijven, verenigd in bijvoorbeeld een coöperatie.
De postcoderegeling

Officieel heet de subsidieregeling van de Rijksoverheid: De ‘Regeling Verlaagd Tarief’.
Deze regeling is bedoeld voor kleinverbruikers, die samen lid zijn van een coöperatie die eigenaar is van de zonne-installatie. De subsidie op het opgewekt vermogen in kWh dat onder de PCR-regeling valt is voor elke deelnemer beperkt tot maximaal het eigen elektriciteitsverbruik in kWh met een maximum van 10.000 kWh.

Met de postcoderoosregeling (PCR) kunnen inwoners van de volgende dorpen meedoen met duurzame energie-projecten van ECO:

  • 8375 Oldemarkt
  • 8398 Blesdijke
  • 8378 Paasloo
  • 8361 IJsselham
  • 8376 Ossenzijl
  • 8481 Nijetrijne
  • 8479 Oldetrijne
Werking van de postcoderegeling

Op de persoonlijke energierekening van de leden van ECO vervalt de energiebelasting van circa € 0,12 per kWh.
Dit betekent globaal een halvering van de energielasten voor de duur van het project, een periode van 15 jaar. De subsidie wordt eenmaal per jaar via de jaarafrekening door de energieleverancier verrekend.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de belasting op elektriciteit in 2021 omlaag gaat. Dat zou nadelig uitpakken voor de hoogte van de subsidie. Ten gevolge van het Klimaatakkoord zal de PCR-regeling worden daarom aangepast. Het zal in 2021 mogelijk zijn dezelfde regeling voort te zetten of gebruik te gaan maken van een vernieuwde regeling. Bij de nieuwe regeling wordt er naar gestreefd de terugverdientijd ongeveer hetzelfde te houden. De keuze zal te zijner tijd aan alle leden worden voorgelegd.

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar Postcoderoosregeling.nl en ‘Hier Opgewekt’.

Vragen van leden over de werking van de PCR zijn samen met de antwoorden verzameld en kunnen worden teruggelezen op: Veel gestelde vragen