Documenten

ECO informeert haar leden via periodieke bijeenkomsten en via nieuwsbrieven.
In onderstaand overzicht vindt u alle verslagen van de algemene bijeenkomsten en de nieuwsbrieven.
Door te klikken op <download> kunnen de documenten worden lezen en/of gedownload.

  Informatie ALV d.d. 20 juni 2024

De Algemene ledenvergadering (ALV 2024) is gehouden op 20 juni 2024. Voor de notulen zie: <Notulen 24-06-20>.
Een pdf van de presentatie vindt u op: <Presentatie 24-06-20>

  Informatie bijzondere ALV d.d. 11 januari 2024

Op 11 januari heeft een bijzondere ALV plaatsgevonden waarin onder meer de aanpassingen van de statuten t.b.v. het zonnedak Benten 6 zijn besproken en in stemming gebracht. Voor de notulen zie <Notulen ALV 24-01-11>
Een pdf van de gebruikte powerpoint presentatie is te vinden op <Presentatie ALV 24-01-11>

  Informatie nieuw zonnedak De Benten

Op 19 april heeft de informatieavond plaatsgevonden over het tweede zonenergieproject ZONNEDAK DE BENTEN. Hieronder de links naar de documenten van dit project:

  Nieuwsbrieven
 • Nieuwsbrief nr. 21: december 2022 <download>
 • Nieuwsbrief nr 20: ALV d.d. 21 april 2022 <download>
 • Nieuwsbrief nr 19: Gevolgen aanpassingen energietarieven (november 2021) <download>
 • Nieuwsbrief nr 18: ALV, nieuwe subsidieregeling een probleem en een oplossing, opbrengsten januari t/m april 2021 <download>
 • Nieuwsbrief nr. 17: Samenstelling bestuur, website, opbrengsten, teruggave energiebelasting, beleidsnota kleine windmolens, duurzaam Steenwijkerland, laadpalen, onderhoud zonnepark <download>
 • Nieuwsbrief nr. 16: Opbrengst installatie, vernieuwde website, terreinbeheer, open dag uitgesteld, laadpalen en elektrische deelauto’s <download>
 • Nieuwsbrief 15: Uitstel ALV i.v.m. corona, aanlag drainage, ecologische terreininrichting, nieuwe initiatieven <download>
 • Nieuwsbrief 14: Contracten ondertekend, Energieakkoord en andere duurzame initiatieven <download>
 • Nieuwsbrief 12: Overstap naar onze gezamenlijke energieleverancier Energie VanOns d.d. 9 februari 2019 <download>
 • Nieuwsbrief 11: Verslag van de vijfde informatieavond d.d. 29 januari 2019 <download>
 • Nieuwsbrief 10: Voortgang ontwerp, ledenovereenkomst en bepalen grootte aandeel d.d. 10 december 2018 <download>
 • Nieuwsbrief 9: Verslag 4de Informatiebijeenkomst d.d. 26 september 2018 <download>
 • Nieuwsbrief 8: Informatieoverdracht en agenda Informatiebijeenkomst 26 september 2018 <download>
 • Nieuwsbrief 7: Stand van zaken procedure rond bestemmingsplan en omgevingsvergunning d.d. 9 augustus 2018 <download>
 • Nieuwsbrief 6: Verslag algemene informatiebijeenkomst ‘Zon op de grond’ d.d. 6 juni 2018 <download>
 • Nieuwsbrief 5: Verslag 3e informatie bijeenkomst d.d. 25 april 2018  <download>
 • Nieuwsbrief 4: Uitnodiging en agenda 3e informatie bijeenkomst d.d. 25 april 2018  <download>
 • Nieuwsbrief 3: Algemene informatie keuze van dak, installateur en energieafnemer/leverancier  <download>
 • Nieuwsbrief 2: Startsubsidie gemeente Steenwijkerland definitief  <download>
 • Nieuwsbrief 1: ECO officieel opgericht  <download>
 • Intentieverklaring aspirant-leden <download>
 • Verslag 2e informatie bijeenkomst d.d. 17 januari 2018  <download>
 • Startnotitie ‘Samen energie opwekken in Oldemarkt  <download>
 • Verslag 1e informatie bijeenkomst d.d. 7 november 2017 <download>
Informatiememorandum

Informatiememorandum t.b.v. melding AFM <download>