Productie

Toelichting

De opwek van elektriciteit wordt dagelijks gecontroleerd op onverhoopt stilvallen van de installatie. Ter controle wordt vervolgens elke maand de maandproductie vergeleken met de verwachte opbrengst op basis van de gemiddelde zoninstraling. 

Productie

Hieronder een tabel met het maandelijks overzicht van de productie van het zonnepark Eekstraat 14T en zonnedak De Benten 6 te Oldemarkt t/m mei 2024. De gemeten waarden worden ook in twee grafieken weergegeven.

Opmerkingen:
De waarden zijn direct afgelezen bij de omvormers. De waarden kunnen daarom iets afwijken van de door de geijkte meter vastgestelde waarden, die door Energie van Ons worden gehanteerd.
Het zonnepark aan de Eekstraat heeft vanaf de start zonder storingen geproduceerd.
Het zonnedak De Benten 6 is medio maart 2024 definitief in bedrijf gegaan.

Productie ECO 2024 Zonnepark Eekstraat 14T Zonnedak De Benten 6
Januari 2.390 0
Februari 2.782 0
Maart 8.140 1.984
April 12.204 9.688
Mei 16.206 11.488
Juni 14.796 10.731
Juli    
Augustus    
September    
Oktober    
November    
December    
Totaal 2024 56.518 32.871
t/m 2023 468.160 0
Totaal t/m april 2024 557.549 32.871