Benten 6

Inleiding

Na de succesvolle realisatie in 2020 van het zonnepark (1,5 hectare) aan de Eekstraat 14T op het industrieterrein De Boterberg te Oldemarkt heeft het bestuur van de Energie Coöperatie Oldemarkt het plan opgevat om een tweede zonnepanelenproject in Oldemarkt te realiseren.

In samenwerking met de Kok Groep worden op het dak van het bedrijfspand aan de Benten 6 te Oldemarkt 170 zonnepanelen geplaatst.

Het was voor particulieren en bedrijven, woonachtig of gevestigd in het postcodegebied 8375 of een daaraan grenzende postcode, mogelijk om te participeren in dit project. Certificaten konden worden aangekocht voor € 1.000, – per stuk. Er waren 75 certificaten beschikbaar.
Inmiddels zijn alle certificaten verkocht en er is opdracht verstrekt voor de bouw van de installatie.

Subsidieregeling

Op basis van de verkregen SCE-subsidie is een minimum opbrengst van 14 eurocent per opgeleverde KiloWattuur (KWh) gegarandeerd voor de investeerders in de certificaten voor de komende 15 jaar. Dit levert voor de investeerder een gegarandeerd minimaal rendement van 1,3% per jaar op.

Bij verder stijgende prijzen van de geleverde stroom kan het rendement stijgen. Bijvoorbeeld bij een stroomprijs van 22 Eurocent per KWh tot 5,3%.
Daarmee wordt niet alleen een aantrekkelijk rendement gerealiseerd, maar nog belangrijker: De investeerders helpen mee aan het verder vergroenen van Oldemarkt en omgeving en leveren een bijdrage aan het verduurzamen van de omgeving en het minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Bouw van de installatie

Door ECO is in 2023 aan Tenten Solar opdracht verstrekt voor de bouw van de installatie. Naar verwachting zal in april 2024 worden gestart met de productie.
Kort overzicht bouwactiviteiten:
– In december 2023 is het gat gegraven voor plaatsing van de meterkast
– In januari 2024 wordt door fa Pompstra het dak versterkt met stalen gordingen
– In januari 2024 wordt ook het leveringscontract met Energie Van Ons ondertekend
– De verzekering van de gehele installatie gaat in op 15 maart 2024
– In week 10 (4 tot 10 maart) 2024 wordt de installatie gebouwd en de (kleinverbruikers)aansluiting op het elektriciteitsnet gemaakt
– Na een testperiode van 2 tot 3 weken wordt de installatie in week 14 (eerste week april) 2024 definitief in bedrijf gesteld.

 

Meer informatie nodig?

Verdere informatie is te verkrijgen bij Hans Schiphorst en Hendrik Jan Gorter, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Energie Coöperatie Oldemarkt. Email: voorzitter@ecoldemarkt.nl of secretaris@ecoldemarkt.nl