PROJECTEN

Inleiding

Energie Coöperatie Oldemarkt U.A. (ECO) wekt voor haar leden sinds 2020 elektrische energie op met een zonnepark op het terrein aan de Eekstraat 14T in Oldemarkt.
Inmiddels is de ontwikkeling van een zonnedak in volle gang. Er is opdracht verstrekt voor de bouw van een zonnedak met 170 panelen op het dak van KOK-groep aan De Benten 6 in Oldemarkt

De Energie Coöperatie Oldemarkt heeft nu dus twee projecten op het industrieterrein De Boterberg in Oldemarkt:
1. Een zonnepark met 360 panelen op het terrein aan de Eekstraat 14T, voor meer info zie <Eekstraat 14T>
2. Een nog te bouwen Zonne-installatie met ca. 200 panelen op het dak van Fa. Kok aan de Benten 6; voor meer info zie <Benten 6>

De leden van ECO leveren hiermee een mooie bijdrage aan de verduurzaming van ons dorp.

Hoe werkt het

De Energie Coöperatie Oldemarkt U.A. verzorgt de aanschaf, montage, het beheer, het onderhoud, de verzekering van de zonne-installatie op een geschikte locatie, regelt de aansluiting op het elektriciteitsnet en sluit contracten af voor het onderhoud van de installatie en de verkoop van de opgewekte elektriciteit. Ook verzorgt ECO de administratie en organiseert zij informatiebijeenkomsten en de jaarvergaderingen voor de leden.

Alle leden hebben éénmalig een bedrag betaald voor de aanschaf van de zonne-energie installatie door de aankoop van deelnamecertificaten.
Met dit bedrag wordt de voorbereiding, de aanschaf, de montage en de aansluiting en de inbedrijfstelling van de installatie betaald.
De zonne-installatie is eigendom van ECO en haar leden zijn samen ‘eigenaar’ van de coöperatie; elk lid heeft één stem. De leden beslissen over te maken keuzes en kiezen jaarlijks nieuwe bestuursleden.

Kosten voor bijvoorbeeld het onderhoud, de verzekering, huur van de locatie worden gedurende de gehele looptijd van 15 jaar betaald uit de opbrengsten van de verkoop van de opgewekte elektrische energie (kWh). Indien aan het eind van de looptijd geld in kas resteert, wordt dit uitgekeerd aan de deelnemers van het project.

Belangrijk: Alle inkomsten komen ten goede aan het project. De bestuursleden zetten zich vrijwillig in voor het project. Zij ontvangen geen vergoeding.

Vragen van leden over de werking van een en ander zijn samen met de antwoorden verzameld en kunnen worden teruggelezen op: <Veel gestelde vragen>

Overdraagbaarheid certificaten

Als daarvoor een dringende reden is, kunnen certificaten worden overgedragen aan medeleden of aan derden die woonachtig zijn binnen het aangewezen postcoderoosgebied Overdracht kan uitsluitend op eigen initiatief worden uitgevoerd en uitsluitend met instemming van het bestuur van ECO. Per transactie wordt door ECO € 100,- in rekening gebracht.

Energie afnemen bij Energie VanOns

ECO is, na zorgvuldige voorselectie, een samenwerking aangegaan met de coöperatie Energie Van Ons. Alle opgewekte elektriciteit wordt door ECO verkocht aan Energie Van Ons.
De leden die participeren in het zonnepark Eekstraat worden geacht elektriciteit af te nemen bij Energie Van Ons omdat door hen de jaarlijkse teruggaaf energiebelasting wordt verzorgd.
Alle leden, dus ook de participanten in het zonnedak Benten wordt geadviseerd voor hun energie (elektriciteit en gas) naar deze coöperatie overstappen. ECO ontvangt hiervoor een jaarlijkse klantvergoeding.

Meer informatie is te vinden op: <Energie VanOns>

Meer informatie nodig?

Als u wilt deelnemen, wordt dan lid van onze coöperatie. Neem daarvoor contact op met onze secretaris: secretaris@ecoldemarkt.nl.
Bij vragen kunt u ook contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: info@ecoldemarkt.nl.

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor deelname aan de eerste en de tweede tranche. Iedereen, die zich nu opgeeft, wordt op een wachtlijst geplaatst. Als er voldoende belangstelling is voor een uitbreiding van het aantal panelen wordt mogelijk een derde tranche opgestart.