Nieuws 2019

7 juni 2019: Opdracht aan Tenten Solar ondertekend

Op 7 juni zijn de contracten voor de bouw van het zonnepark De Boterberg ondertekend. Daarmee is een periode van veel voorbereidingen en onderhandelen met de gemeente afgerond en kunnen de voorbereidingen voor de bouw werkelijk beginnen.

2 april 2019: Eerste Algemene Leden Vergadering

Op 2 april heeft de eerste Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. Ter gelegenheid van deze heugelijke gebeurtenis was er gezorgd voor speciaal gebak. De notulen en het jaarverslag kunnen worden gelezen op de pagina DOCS


6 april 2019: Bodemonderzoek is uitgevoerd

Op het terrein aan de Boterberg is door MOS Grondmechanica bodemonderzoek uitgevoerd. Hiermee wordt bepaald of de structuur van de grond voldoende draagkracht heeft om de schroefpalen waarop de zonnepanelen zullen worden aangebracht, in de grond te boren.