Nieuws 2022/2023

 Flinke groei opwek zonne-energie door kleinere zonne-energieprojecten

(Gepubliceerd op: 10 oktober 2023)

De opwek van zonne-energie in Nederland is in 2022 flink gegroeid. Van het totale elektriciteitsgebruik werd vorig jaar 14,8% opgewekt met zonne-energie. Het grootste deel van de groei kwam door huishoudens en kleine bedrijven die zonnepanelen plaatsen. Dit blijkt uit de Monitor Zon-PV 2023 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de monitor jaarlijks uitbrengt.

Opnieuw een stijging:
Het totale vermogen van zonne-energie-installaties in Nederland is in 2022 gegroeid naar 19,1 GWp (gigawattpiek). Vergeleken met 2021 is dat een stijging van bijna 30%. In 2022 groeide vooral het aantal kleinere zonne-energieprojecten fors, met maar liefst 53%. De hoge energieprijzen zorgden voor extra investeringen in energiebesparende maatregelen en eigen opwek van zonne-energie. Van het totale huishoudelijke elektriciteitsgebruik kwam in 2022 31% voort uit zonne-energie op woningen.

Aandeel en groei van zonne-energie:
In 2022 kwam 41% van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Van het totale elektriciteitsgebruik in Nederland werd 14,8% opgewekt met zonne-energie. Vorig jaar groeide het aantal geplaatste zonne-energie-installaties met 4,2 GWp aan vermogen.

Huishoudens en kleine bedrijven met zonnepanelen zorgden voor een groot aandeel (2,1 GWp) van de groei. Maar ook ondernemers die gebruikmaakten van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor grootschalige zonne-energie-installaties droegen bij. 85% van de grootschalige installaties (met een vermogen meer dan 15 kWp) kwam tot stand met gebruik van die subsidie. Dit is 43% van het vermogen van álle zonne-energie-installaties in Nederland die er in 2022 bijkwamen.

De jaarlijkse groei van het totale vermogen van de installaties met gebruik van de SDE++-subsidie (1,8 GWp), is wel 0,2 GWp minder dan in 2021. De groei van het vermogen van grote installaties zonder SDE++-subsidie is klein (0,3 GWp).

Toename kleinere zonne-energieprojecten:
Vooral de kleinere zonne-energieprojecten zijn dus verantwoordelijk voor de groei van de opwek van zonne-energie. Het gaat hier om huishoudens en kleine bedrijven die zonnepanelen plaatsen en gebruikmaken van de salderingsregeling. Hierbij leveren zij zelfgeproduceerde elektriciteit die zij niet zelf gebruiken, terug aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier trekt die elektriciteit af van de hoeveelheid elektriciteit die zij geleverd kregen. Daardoor daalt hun energierekening.

Het kabinet wil de salderingsregeling vanaf 2025 tot 2031 afbouwen. De Eerste Kamer moet hierover nog beslissen.

Verwachting groei komende jaren:
We verwachten dat eind 2023 het vermogen van zonne-energie-installaties verder groeit naar 23,3 GWp. Uiteindelijk kan de groei van zonne-energie doorgroeien naar 30,6 GWp in 2025.

Ongeveer 8% vanhet oppervlak van alle daken en parkeerplaatsen is zonder aanpassingen geschikt voor zonnepanelen. Dat komt neer op zo’n 58 km2 die we direct kunnen gebruiken. Zo kunnen we ongeveer 13 GWp aan extra zonne-energievermogen realiseren in de komende jaren. Nog eens 348 km2 aan daken en parkeerplaatsen kunnen we geschikt maken om panelen te plaatsen.

Netcongestie:
Steeds meer gebieden hebben te maken met overbelasting van het elektriciteitsnet (netcongestie). De groei van zonne-energie hangt daar mee samen. Netbeheerders investeren jaarlijks € 4 miljard om het net te verzwaren en uit te breiden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt via het Landelijk Actieprogramma Netcongestie nauw samen met netbeheerders, medeoverheden en kennisinstellingen om dit probleem aan te pakken.   

 

 Tweede zonnepark van 200/250 zonnepanelen op Benten 6 (bedrijfspand Kok)

Het bestuur van de ECO heeft op 9 oktober 2023 opdracht verstrekt aan Tenten Solar en Enexis om te komen tot een volgend zonnepark op het dak van het bedrijfspand aan de Benten 6 te Oldemarkt. In samenwerking met de Kok Groep worden er ruim 200 zonnepanelen geplaatst. X aantal deelnemers hebben certificaten gekocht om in te stappen in het volgende traject van ECO. De aansluiting zal volgens planning in week 10 volgend jaar (2024) gerealiseerd zijn. Voorwaarde is dat het dak extra verstevigd wordt.

Op basis van de verkregen SCE-subsidie is een minimum opbrengst van 14 eurocent per opgeleverde Kilowattuur (KWh) gegarandeerd voor de investeerders in de certificaten voor de komende 15 jaar. Dit levert voor de investeerder een gegarandeerd minimaal rendement van 1,3% per jaar op.

Bij verder stijgende prijzen van de geleverde stroom kan het rendement stijgen tot 5,3% bij een stroomprijs van 22 Eurocent per KWh.

Daarmee kan niet alleen een aantrekkelijk rendement worden gerealiseerd, maar wat nog belangrijker is, dat de investeerders mee helpen aan het verder vergroenen van Oldemarkt en omgeving en leveren daarmee een bijdrage aan het verduurzamen van de omgeving en het minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

 Persbericht tweede tranche van 200/250 zonnepanelen

Na de succesvolle realisatie in 2020 van het zonnepark (1,5 hectare) op het industrieterrein De Boterberg te Oldemarkt heeft het bestuur van de Energie Coöperatie Oldemarkt het plan opgevat om een tweede zonnepanelenproject te realiseren in Oldemarkt.

In samenwerking met de Kok Groep worden op het dak van het bedrijfspand aan de Benten 6 te Oldemarkt ruim 200 zonnepanelen geplaatst. Het is voor particulieren en bedrijven, woonachtig of gevestigd in het postcodegebied 8375 of een daaraan grenzende postcode, mogelijk om te participeren in dit project. Certificaten kunnen worden aangekocht voor EUR 1.000 per stuk. Er zijn 75 certificaten beschikbaar.

Op basis van de verkregen SCE subsidie is een minimum opbrengst van 14 eurocent per opgeleverde KiloWattuur (KWh) gegarandeerd voor de investeerders in de certificaten voor de komende 15 jaar. Dit levert voor de investeerder een gegarandeerd minimaal rendement van 1,3% per jaar op.

Bij verder stijgende prijzen van de geleverde stroom kan het rendement stijgen tot 5,3% bij een stroomprijs van 22 Eurocent per KWh.

Daarmee kan niet alleen een aantrekkelijk rendement worden gerealiseerd, maar wat nog belangrijker is, de investeerders helpen mee aan het verder vergroenen van Oldemarkt en omgeving en leveren daarmee een bijdrage aan het verduurzamen van de omgeving en het minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

Verdere informatie is te verkrijgen bij Hans Schiphorst en Hendrik Jan Gorter, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Energie Coöperatie Oldemarkt. Email: voorzitter@ecoldemarkt.nl of secretaris@ecoldemarkt.nl