Nieuws actueel

 Installatie zonnedak in bedrijf

Eind maart is het zonnedak aangesloten op het elektriciteitsnet. Vanaf 1 april is de installatie definitief in bedrijf.

 Website aangepast

Bij de start van zonnepark Eekstraat is, samen met de gemeente Steenwijkerland, een aparte website in het leven geroepen om de actuele stand van de productie van het zonnepark weer te geven. Na vier jaar blijkt de website heel weinig meer te worden bezocht. Er is besloten de website uit de lucht te halen. 
In plaats daarvan wordt de productie van ons zonnepark en het nieuwe zonnedak nu maandelijks op deze website vermeld op pagina <Productie>

 Plaatsen zonpanelen gestart

Op 11 maart is Tenten Solar begonnen met het monteren van de zonpanelen op het dak van KOK- GROEP aan De Benten 6 te Oldemarkt.
De werkzaamheden zullen ongeveer vier dagen duren. Daarna volgt een ‘proef’ periode van twee tot drie weken waarin de installatie wordt getest. Daarna gaat de installatie definitief in bedrijf.

 Zonnedak van 200/250 panelen op bedrijfspand Kok

Het bestuur van de ECO heeft op 9 oktober 2023 opdracht verstrekt aan Tenten Solar en Enexis om te komen tot een tweede zonnepark op het dak van het bedrijfspand aan de Benten 6 te Oldemarkt. In samenwerking met de Kok Groep worden er ruim 200 zonnepanelen geplaatst. Voldoende deelnemers hebben certificaten gekocht om in te stappen in het volgende traject van ECO. De aansluiting zal volgens planning in week 10 volgend jaar (2024) zijn gerealiseerd. Voorwaarde is dat het dak extra verstevigd wordt.

Op basis van de verkregen SCE-subsidie is een minimum opbrengst van 14 eurocent per opgeleverde KiloWattuur (KWh) gegarandeerd voor de investeerders in de certificaten voor de komende 15 jaar. Dit levert voor de investeerder een gegarandeerd minimaal rendement van 1,3% per jaar op.

Bij verder stijgende prijzen van de geleverde stroom kan het rendement stijgen tot 5,3% bij een stroomprijs van 22 Eurocent per KWh.

Daarmee kan niet alleen een aantrekkelijk rendement worden gerealiseerd, maar wat nog belangrijker is, dat de investeerders mee helpen aan het verder vergroenen van Oldemarkt en omgeving en leveren daarmee een bijdrage aan het verduurzamen van de omgeving en het minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.