Ledeninformatie

Op deze pagina wordt algemene informatie gegeven, die van belang is voor de leden en nieuwe leden van de Energie Coöperatie Oldemarkt.

Voor het inzien of afdrukken van documenten, zoals Nieuwsbrieven, Jaarverslagen en Notulen, wordt verwezen naar Documenten.

Links naar bedrijven waarmee ECO samen werkt en algemene informatie over verduurzamen en duurzame energie is te vinden op Links.

De oprichting

Op twee door de werkgroep georganiseerde informatiebijeenkomsten -in november 2017 en januari 2018- bleek dat er voldoende belangstelling is om door te gaan.
Op 8 februari 2018 is de Energie Coöperatie Oldemarkt U.A., kortweg ECO officieel opgericht. Het is een initiatief van inwoners van Oldemarkt, voor inwoners van Oldemarkt en omgeving.

De statuten van de coöperatie zijn vastgelegd in de Akte van Oprichting. De statuten kunnen hier worden ingezien en/of gedownload:  <download de statuten>

Het bestuur

Het huidige bestuur van ECO bestaat uit:

  • Voorzitter: Hans Schiphorst
  • Secretaris: Hendrik Jan Gorter
  • Penningmeester: Wim Brevoord

Lid van de ‘Werkgroep Terreininrichting’ zijn:

  • Hans Schiphorst
  • Henk Plat
Contactgegevens

Energie Coöperatie Oldemarkt U.A.

Vestigingsplaats: Oldemarkt, Gemeente Steenwijkerland
KvK nummer: 70862982
Bankrek.nr: NL86 TRIO 0338 861 297
RSIN nummer: 8584.89.326

Adres secretariaat:
Koningin Julianaweg 1
8375 AA Oldemarkt
tel: 0651 204 608
e-mail: secretaris@ecoldemarkt.nl