Terreininrichting

Werkgroep terreininrichting

Een paar (voormalige) bestuursleden van ECO hebben een werkgroep gevormd die zich bezighoudt met de bio-diverse inrichting van het terrein. De werkgroep heeft in nauwe samenwerking met de afdeling groenvoorziening van de gemeente Steenwijkerland een inrichtingsplan gemaakt dat op hoofdlijnen bestaat uit:

  • de aanleg van een amfibieën-poel , ook wel paddenpoel genoemd
  • de aanplant van klimop en bes-dragende struiken
  • het plaatsen van insectenhotels en het ophangen van nestkasten
  • het inzaaien van een bloemrijk graslandmengsel.
Paddenpoel
Zwaluwen verzamelen leem voor hun nest

Bij de start van de bouwwerkzaamheden in oktober 2019 is aan de oostpunt achter op het terrein een amfibieën- of paddenpoel aangelegd. Zo’n poel voegt veel toe aan de biodiversiteit van het terrein. Zowel voor kikkers en padden, ringslangen, libellen, waterinsecten en waterplanten is de poel heel waardevol.
Het is nu al een drinkplaats voor vogels en kleine zoogdieren en zwaluwen verzamelen er leem voor nestmateriaal. Nabij de poel wordt in de houtsingel een broeihoop voor ringslangen worden aangelegd, waarin ze eieren kunnen leggen. 

Aanleg van drainage en uitvlakken terrein

In het najaar en in winter 2019/2020 leek zonnepark De Boterberg op één groot modderbad. Na een periode van droogte is dit probleem tijdelijk voorbij. Al was het water pas half mei zover gezakt dat je overal zonder laarzen kon lopen!

Problemen en/of schade door wateroverlast moeten voor de toekomst worden voorkomen. Daarnaast is het voor de bio-diverse inrichting van het terrein niet wenselijk dat het gehele terrein kurkdroog wordt. Daarom is in overleg met de gemeente Steenwijkerland besloten het lagere deel van het terrein te draineren. Na het nodige speurwerk is een drainagebedrijf gevonden dat beschikt over een machine die klein genoeg is om tussen de rijen zonnepanelen te kunnen werken. De werkzaamheden zijn medio met 2020 afgerond.

Ten gevolge van de bouw van de zonne-installatie lagen grote delen er slecht en hobbelig bij. Nadat de drainage is aangelegd is het gehele terrein uitgevlakt. 

Beplanting en bloemrijk grasmengsel

Langs het hek aan de zijde van Stalhouderij Zwaan is klimop geplant en in de houtsingel buiten het hek langs de Eekstraat staan inheemse bes-dragende struiken. Dit is in het belang van vogels, vlinders en overige insecten.

Aansluitend is in juni een deel van het terrein ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden half juni zijn afgerond. Bij het maaien van het terrein zal het gewas worden afgevoerd, waardoor de bodem zal verschralen. En dat bevordert de bio-diversiteit. 

Nestkasten en insectenhotels

Er is in april en mei 2020 hard gewerkt. Er zijn twee grote insectenhotels gemaakt en geplaatst en er zijn een flink aantal nestkasten opgehangen.  Vooral het boren van de gaten in de houtblokken bleek een tijdrovende klus. Verder zijn ruim tien verschillende nestkasten gemaakt, geschilderd en voorzien van een zinken afdekking. De nestkasten zijn opgehangen in de houtsingel rond het zonnepark. En er is een nestkast speciaal voor valken op een paal geplaatst.