Eekstraat 14T

Algemeen

Het zonnepark aan de Eekstraat 14T te Oldemarkt produceert sinds eind februari 2020 elektriciteit.
Er staan op circa 1,5 ha grond 3200 zonnepanelen van de gemeente Steenwijkerland en 360 panelen van onze Energie Coöperatie Oldemarkt. De 360 panelen leveren elektriciteit voor 41 leden. Zij hebben door de aankoop van totaal 1170 certificaten de kosten voor het project bij elkaar gebracht.

 

Postcoderoosregeling

Er wordt gebruik gemaakt van een subsidieregeling ‘Verlaagd Tarief’, de zogenaamde Postcoderoosregeling.
De investering van de leden wordt naar verwachting in circa 8 jaar terugverdiend via de subsidie die door de energieleverancier jaarlijks achteraf op de jaarafrekening wordt verrekend. Het rendement over de looptijd van 15 jaar bedraagt naar verwachting meer dan 6,5 %. De PCR-regeling komt in het kort neer op de teruggave van de belasting van ca. € 0,12 per kWh op de opgewekte energie gedurende de looptijd van 15 jaar.

Let op: De regeling is van toepassing tot maximaal het eigen elektriciteitsgebruik met een maximum van 10.000 kWh. 
Bijvoorbeeld: Elektriciteitsgebruik van een lid bedraagt 3.000 kWh per jaar. Bij een opbrengst van de certificaten van meer dan 3.000 kWh wordt geen belastingteruggaaf uitgekeerd.

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar <Postcoderoosregeling.nl> en <Hier Opgewekt>

Energie afnemen bij Energie Van Ons

Het businessmodel van het zonnepark gaat er van uit dat de leden die participeren in het project hun energie (gas en elektriciteit) afnemen bij de energieleverancier waar de door ECO opgewekte energie aan wordt geleverd/verkocht, dus bij Energie Van Ons.
Energie Van Ons zorgt jaarlijks voor de terugbetaling direct aan de leden van de energiebelasting op elektriciteit, op basis van de subsidieregeling Verlaagd Tarief. 

De teruggaaf bedraagt per jaar ca 11, 4 cent per kWh. In 2021 bedroeg dat, door aanpassingen van de overheid in de belasting op elektriciteit, slechts 4,2 cent per kWh. De opbrengst van de verkoop (door ECO) van de opgewekte elektriciteit lag in 2022 beduidend hoger dan voorgaande jaren. Ter compensatie heeft ECO aan de leden het verschil van 7,2 cent per kWh (of wel € 7,69 per certificaat) uitgekeerd.

Bouw van de installatie

In 2017 zijn door een groepje inwoners van Oldemarkt de eerste initiatieven voor de bouw van een zonne-installatie gestart.
In februari 2018 wordt de Energie Coöperatie Oldemarkt U.A. opgericht.
Voor een uitgebreid verslag wordt verwezen naar <Geschiedenis>

Na een bouwvoorbereiding van ruim één jaar is de bouw van de installatie medio oktober 2019 begonnen met het plaatsen van het hek rond het terrein en in de grond trillen (rammen) van de funderingspalen. Een maand later zijn de meeste panelen geplaatst en is het trafostation geplaatst. Door veel regen en het verplaatsen van materialen met rupsvoertuigen is het terrein niet meer toegankelijk. Ondanks de wateroverlast wordt de bekabeling van de panelen naar de omvormers aangelegd. Buiten het terrein legt Enexis de verbinding van de trafo met het hoogspanningsnet. Eind december moeten de werkzaamheden geheel worden stilgelegd en kunnen pas in februari weer worden opgepakt en afgerond. In de tweede helft van februari 2020 gaat de installatie in bedrijf en begin maart is het mogelijk de meters af te lezen.
Een uitgebreid fotoverslag is te vinden op <Bouw installatie>

Bio-diverse terreininrichting

Het terrein van het zonnepark met een oppervlak van ongeveer 1,5 ha wordt door ECO natuurvriendelijk, duurzaam en in de omgeving passend ingericht en beheerd. Zodoende wordt de plaatselijke biodiversiteit zo veel mogelijk vergroot.
Omdat er in de winter veel water op het terrein blijft staan, is een drainage aangelegd. Aansluitend is het gehele terrein uitgevlakt en ingezaaid met een bloemrijk graslandmengsel.
Voor meer informatie zie <Terreininrichting>