Nieuws 2020

 Duurzame Huizenroute

De Nationale Duurzame Huizen Route is een platform voor iedereen die interesse heeft in duurzaam wonen. Wil je meer weten over het verduurzamen van je huis en comfortabeler wonen? Of staat er een verbouwing op de planning en kijk je naar energiebesparende mogelijkheden? Via het platform kun je in contact komen met een huiseigenaar van een duurzame woning en zo leren van hun ervaringen!

Wil je meer weten over verduurzaming van je huis? Klik dan eens op https://duurzamehuizenroute.nl/

 Gehele terrein van zonnepark is gemaaid. Het maaisel is verzameld.

Het terrein is de afgelopen week alweer behoorlijk nat geworden. Er is daarom besloten niet langer te wachten met maaien van het terrein. Zaterdag 10 oktober 2020 is tussen de buien door, het gehele terrein gemaaid. Door de leden van de ‘Werkgroep Terreininrichting’ is handmatig een groot deel van het maaisel onder de panelen vandaan geharkt. Het maaisel is door een aantal leden van ECO verzameld en verzameld. Zo wordt de bodem verschraald en ontstaat er een broeihoop waarin dieren zoals de ringslang kunnen gaan leven.

 Binnenkort dashboard voor zonnestroommeter operationeel

Door de gemeente Steenwijkerland (90%) en door ECO (10%) is opdracht verstrekt aan websiteontwerper Hoogdesign voor het maken van een dashboard waarop direct de opbrengst van het zonnepark kan worden afgelezen. Het dashboard zal bestaan uit drie pagina’s; een pagina voor ECO, een pagina voor de gemeente en een pagina voor het gehele zonnepark tezamen. Zodra het dashboard operationeel wordt op de huidige pagina ‘zonnestroommeter’ een toelichting gegeven.

 Webinar elektrische leenauto’s op dinsdag 18 augustus 2020 om 20.00 uur

Samen met Duurzaam Willemsoord en de Plaatselijk Belangen van Oldemarkt en Ossenzijl op 18 augustus 2020 een Webinar georganiseerd over elektrische leenauto’s van Easy Driving. Hiervoor wordt onderstaande uitnodiging breed binnen Willemsoord en Oldemarkt en omgeving verspreid. Zie ook NIEUWE INITIATIEVEN

Beste lezer,

Duurzaam Willemsoord en de Energie Coöperatie Oldemarkt zijn beide organisaties die zich inspannen voor verduurzaming van de samenleving, meer in het bijzonder voor verduurzaming van beide dorpen en omgeving. Gezamenlijk hebben we het initiatief genomen om de mogelijkheden van en interesse in elektrische deelauto’s in Willemsoord, Oldemarkt en Ossenzijl te gaan onderzoeken.

Want denkt u ook wel eens na over die dure (tweede?) auto die vooral heel veel stil staat? Zou het dan niet mooi zijn om gebruik te kunnen maken van een elektrische deelauto? We hebben ons goed verdiept in de mogelijkheden van één en ander en zijn zo uitgekomen bij Easy Driving. 

EasyDriving is een lokaal opgezet deelauto-platform, die de energietransitie wil stimuleren door elektrische deelauto’s beschikbaar te stellen voor bewoners van dorpen, wijken en buurten, maar ook voor (medewerkers van) bedrijven en organisaties. Bewoners en medewerkers kunnen een abonnement nemen op de service van EasyDriving zodat ze één van de elektrische deelauto’s kunnen reserveren en gebruiken aan de hand van een gebruiksvriendelijke app. U hoeft daarvoor niet eerst naar Wolvega, Steenwijk of nog verder, want bij voldoende belangstelling staan de auto’s in Willemsoord, Oldemarkt en Ossenzijl voor u klaar voor alleszins redelijke bedragen. Zo heb je na reservering zeven dagen per week, 24 uur per dag een auto tot je beschikking zonder de zorgen van onderhoud, verzekering en belasting. We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat dat dan precies kost, om wat voor auto’s het gaat etc. etc. Kijk eens op https://easydriving.eu Daar vindt u alle informatie.

Daarnaast organiseren we op dinsdagavond 18 augustus om 20.00u een online bijeenkomst waarbij een Harm Nienhuis, medewerker van Easy Driving al uw vragen kan beantwoorden. Wij (Duurzaam Willemsoord en de Energie Coöperatie) willen die avond gebruiken om een eerste beeld te krijgen voor de belangstelling voor dit concept.

Wilt u deze online bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een mail naar Hans Schiphorst, de voorzitter van de Energie Coöperatie Oldemarkt (voorzitter@ecoldemarkt.nl) en u ontvangt dan een link waarmee u aan de bijeenkomst kunt deelnemen. U ontvangt dan ook een korte instructie (voor zover nodig) over deelname aan deze ZOOM bijeenkomst.

 Open dag verplaatst naar oktober 2020

Het bestuur is van plan een ‘open dag’ te houden op en rond het zonnepark voor alle inwoners van Oldemarkt en omgeving. Wellicht worden meer mensen enthousiast voor deelname en kan een tweede tranche zonnepanelen worden opgezet. Het was de bedoeling dit in het voorjaar te doen. Helaas heeft corona ook hier roet in het eten gegooid. We hopen nu dat het in het najaar wel mogelijk zal zijn. Tijdens de open dag kan ook meer informatie worden gegeven over nieuwe initiatieven, zoals de mogelijkheid van een proefrit in een elektrische (deel)auto of een stand waar Energie VanOns informatie geeft over hun werkwijze bij het gebruik van duurzame energie.

 De tweede Algemene Ledenvergadering via Zoom

Op 8 juli 2020 heeft de tweede ALV plaatsgevonden. Vanwege de coronacrisis is er voor gekozen de vergadering via Zoom te laten plaatsvinden. Naast het bestuur hebben 14 leden aan de digitale bijeenkomst deelgenomen. Het jaarverslag 2019-2020 en de notulen van de vergadering zijn te vinden op DOCUMENTEN.

Als hiervoor bij de leden voldoende belangstelling is, zal in september een fysieke bijeenkomst worden georganiseerd waar onderwerpen en de beslissingen die aan de orde zijn geweest nogmaals worden toegelicht.

 De taart van de week

Het bestuur werd woensdag 26 juni blij verrast door de “Taart van de week” We hebben genoten van de taart, die werd aangeboden door Bakkerij Strampel uit Steenwijk. Het bestuur bedankt de initiatiefnemers en Bakkerij Strampel voor de lovende woorden die bij aanbieden van de taart werden uitgesproken.